Công an Hà Tĩnh đang làm gì để phòng ngừa người chưa thành niên làm trái pháp luật?

09:53 21/12/2021
Trong thời gian gần đây, thực trạng trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ phạm tội nguy hiểm hơn, vượt quá giới hạn của độ tuổi, gây nên những hậu quả

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)