• Hợp tác xã tâm trà thái
  • chống hàng giả vatap
hồ sơ công ty
  • Tên công ty: Hợp tác xã tâm trà thái
  • Loại hình công ty: Hợp Tác Xã
  • Mã số thuế: 4601521244
  • Năm thành lập: 2018
Ngành nghề kinh doanh
  • Trà, Chè - Sản Xuất và Kinh Doanh
  • Trà

Hợp tác xã tâm trà thái
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè Tân cương thái nguyên

Thông tin liên hệ