Tăng cường công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nước mắm

SKV - Sáng ngày 6/4/2023, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp hành động nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nước mắm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất .