• Viện doanh nhân BNA
hồ sơ công ty
  • Tên công ty: Viện doanh nhân BNA
  • Loại hình công ty: Viện Doanh Nhân
  • Thị trường chính: Việt Nam
  • Mã số thuế: 2400922179
  • Năm thành lập: 2015
Ngành nghề kinh doanh
  • Coaching
  • Tư Vấn Doanh Nghiệp
  • Giáo Dục và Đào Tạo

Giải pháp Coaching 1:1 Startup, Doanh nghiệp SME về Chiến lược, mô hình kinh doanh, Quản trị nhân sự, Bán hàng & Marketing, chuyển đổi số doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ