Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

08:38 30/05/2023
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2022.


(Ảnh: minh họa)

Theo kế hoạch, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các hoạt động truy xuất nguồn gốc; Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc; Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh;  Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch chính là triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Với nội dung này, các cơ quan chức sẽ đánh giá tình hình áp dụng hệ thống truy xuất, mức độ thông tin truy xuất sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp nâng cao mức độ truy xuất, đáp ứng yêu cầu truy xuất thông tin theo quy định; giám sát việc vận hành, duy trì hệ thống, kích hoạt và dán tem truy xuất của cơ sở được hỗ trợ; xây dựng Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc tại địa phương dựa trên cơ sở danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh; cùng với đó khảo sát nhu cầu và hiện trạng áp dụng truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đánh giá hiện trạng và nhu cầu thực tế làm cơ sở xây dựng “Hệ thống quản lý thông tin tuy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh”, đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc, sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh là điểm nhấn, cốt lỗi của kế hoạch. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch; tư vấn doanh nghiệp triển khai, xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn doanh nghiệp kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; đồng thời hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và giám sát vùng trồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc, triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; phối hợp tổ chức triển khai xây dựng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh theo hướng thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; phù hợp với định hướng hoạt động truy xuất nguồn gốc của quốc gia.

PV