Hợp tác với cơ quan Thuế các nước để ngăn ngừa trốn lậu thuế

08:08 20/07/2020
Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước để hỗ trợ các Cục thuế địa phương trong việc ngăn ngừa hành vi trốn lậu thuế.

Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thuế đa phương vừa đảm bảo môi trường đầu tư vừa chống xói mòn thuếViệt Nam tham gia nhiều hiệp định thuế đa phương vừa đảm bảo môi trường đầu tư vừa chống xói mòn thuế. Ảnh: TH

6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế  đã trao đổi thông tin đối với 24 trường hợp với Cơ quan thuế của 12 nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Cam-pu-chia, Ấn Độ, Nga, Ucraina, Trung Quốc, Singapore, Úc, Ai-len, Séc).

Việc trao đổi thông tin được xử lý một cách nghiêm túc, một mặt đảm bảo được các quy định bảo mật và sử dụng thông tin theo đúng quy định của Hiệp định. Mặt khác tận dụng các thông tin được Cơ quan thuế nước ngoài cung cấp vào công tác quản lý thuế một cách hiệu quả góp phần chống thất thu và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế.

Tính đến tháng 11/2018, Việt Nam đã ký kết 80 hiệp định thuế song phương. Việc tham gia hiệp định thuế đa phương thể hiện Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết quốc tế, các tiêu chuẩn tối thiểu về ban hành quy định chống lạm dụng hiệp định thuế và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hiệp định. Đồng thời, thể hiện thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp với cơ quan thuế các nước, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định cho người nộp thuế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn thuế và đầu tư, thương mại quốc tế.Triển khai tốt các nội dung trong chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở thuế (BEPS).

Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc khấu trừ thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam...  

Từ nay đến cuối năm 2020, tiếp tục triển khai các hoạt động đàm phán, ký kết theo Kế hoạch: Hiệp định thuế Việt Nam – Ả rập Ai cập, dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế Việt Nam – Đức, triển khai đàm phán với Lích-tin-xtai, phê duyệt ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế Việt Nam – Pa-kit-xtăng.  Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về thuế với các nước và các tổ chức quốc tế và khu vực.

 Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia