Tăng cường công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nước mắm

16:46 06/04/2023
SKV - Sáng ngày 6/4/2023, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp hành động nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nước mắm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất .
Nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, trong nỗ lực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nói chung và nước mắm nói riêng. Nâng cao nhận thức và thực hành cho hội viên của hai bên về quy định pháp luật, tiêu chuẩn, kiến thức khoa học, kỹ thuật đối với thực phẩm trong đó có nước mắm. Tăng cường công tác xã hội hóa vì chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 

PGS.TS. Trần Đáng và TS. Lê Văn Giang cùng kế kết Kế hoạch hoạt động.PGS.TS. Trần Đáng và TS. Lê Văn Giang cùng kế kết Kế hoạch hoạt động.

Trước sự chứng kiến của các hội viên Hội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam và Hiệp Hội nước mắm Việt Nam, đại diện hai đơn vị PGS.TS. Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp Hội nước mắm Việt Nam và TS. Lê Văn Giang – Chủ tịchHội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam thống nhất ký kết Kế hoạch hành động gồm các nội dung chính gồm: Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, sự kiện nhằm nâng cao hiểu biết về luật pháp, kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hội viên và người tiêu dùng; Vận động, hỗ trợ hội viên tích cực tham gia vào công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh nước mắm gắn với việc sử dụng nước mắm và các mặt hàng thực phẩm khác; Tăng cường trao đổi thông tin giữa Hiệp hội nước mắm Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam để hai bên kịp thời nắm bắt được những thông tin mới, sự cố cần xử lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai bên hoặc của hội viên trên cơ sở pháp lý và khoa học; Tổ chức hoạt động truyền thông về lĩnh vực khoa học liên quan nước mắm một cách rộng rãi để mọi người hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng, vì sự phát triển chung của ngành nước mắm Việt Nam; Phối hợp tham gia thực hiện tốt phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào khác do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động (ủng hộ đồng bào khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…) và hỗ trợ hội viên; Tư vấn, phản biện cho cơ quan nhà nước về quản lý an toàn thực phẩm và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

PGS.TS. Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp Hội nước mắm Việt Nam phát biểu tại buổi lễPGS.TS. Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp Hội nước mắm Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

ThS. Nguyễn Văn Nhiên – Phó Chủ tịch Hội chia sẻ ý kiên tại buổi lễ.ThS. Nguyễn Văn Nhiên – Phó Chủ tịch Hội chia sẻ ý kiên tại buổi lễ.

Hội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam và Hiệp Hội nước mắm Việt Nam ký kết dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, được pháp luật quy định, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới thực hiện hoàn thành mục tiêu chung, đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm; vì sức khỏe nhân dân. Việc phối hợp hoạt động phải đảm bảo được sự thống nhất, không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của mỗi bên.

Ngoài ra, Kế hoạch hoạt động phải được phối hợp thực hiện thường xuyên, liên tục và hàng năm có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Tất các các hoạt động phối hợp của hai bên phải có kế hoạch và nội dung cụ thể trước khi triển khai, không ảnh hưởng đến tính độc lập pháp lý của hai bên và không phương hại đến quyền và lợi ích của hai bên, cũng như bên thứ ba (nếu có).

Kế hoạch hoạt động sẽ là cầu nối vững chắc, đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam và Hiệp Hội nước mắm Việt Nam trong việc thúc đẩy truyền thông đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái góp phần bảo vệ thương hiệu Việt Nam và thực hiện mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm nước mắm có chất lượng, bảo đảm an toàn và phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

Lê Nhật Hà