Tăng cường phối hợp hành động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả

17:40 17/05/2024
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) và Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp hành động, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống thực phẩm giả.

Lãnh đạo hai hiệp hộiLãnh đạo hai hiệp hội thực hiện nghi thức ký kết phối hợp.

Theo đó, căn cứ Điều lệ hoạt động, chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan và nhu cầu hợp tác giữa Hiệp hội VATAP và Hội VINAFOSA trong việc góp phần làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống thực phẩm giả, lễ ký kết phối hợp giữa hai cơ quan nhằm mục tiêu phối hợp: Phát huy thế mạnh của hai bên, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả và gian lận thương mại trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm;

Nâng cao nhận thức và thực hành cho hội viên của hai bên về quy định pháp luật, tiêu chuẩn, kiến thức khoa học, kỹ thuật đối với thực phẩm và phòng chống làm giả, làm nhái nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm thực phẩm;

Tăng cường công tác xã hội hóa vì chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quy chế phối hợp hành động giữa hai bên dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, được pháp luật quy định (theo Điều lệ của mỗi bên đã được Bộ Nội vụ phê duyệt), đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới thực hiện hoàn thành mục tiêu chung, đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm; phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng. Việc phối hợp hoạt động phải đảm bảo được sự thống nhất, không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của mỗi bên. Việc phối hợp hoạt động được thực hiện thường xuyên liên tục và hằng năm có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Tất các các hoạt động phối hợp của hai bên phải có kế hoạch và nội dung cụ thể trước khi triển khai, không ảnh hưởng đến tính độc lập pháp lý của hai bên và không phương hại đến quyền và lợi ích của hai bên, cũng như bên thứ ba (nếu có).

Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Nguyễn Đăng Sinh phát biểuChủ tịch Hiệp hội VATAP, Nguyễn Đăng Sinh phát biểu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Nguyễn Đăng Sinh cho biết: 

Thông qua lễ ký kết phối hợp hành động, hai bên đẩy mạnh việc tổ chức các hội thảo, tập huấn, sự kiện, nhằm nâng cao hiểu biết về luật pháp, kiến thức khoa học, kỹ thuật về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm cho hội viên và người tiêu dùng;

Đồng thời, hai đơn vị vận động, hỗ trợ hội viên tích cực tham gia vào công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn và phòng chống thực phẩm giả trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm;

Tăng cường trao đổi thông tin giữa Hiệp hội VATAP và Hội VINAFOSA - để hai bên kịp thời nắm bắt được những thông tin mới, sự cố cần xử lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai bên hoặc của hội viên, trên cơ sở pháp lý và khoa học, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức hoạt động truyền thông về lĩnh vực khoa học kỹ thuật liên quan an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả một cách rộng rãi, để mọi người hiểu đúng, làm đúng, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm;

Hai bên phối hợp tham gia thực hiện tốt phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào khác do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động (ủng hộ đồng bào khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…) và hỗ trợ hội viên hai bên;

Phối hợp trong tư vấn phản biện cho cơ quan nhà nước về quản lý an toàn thực phẩm; phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan và các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái;

Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức họp tổng kết đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm và trao đổi những công việc trọng tâm trong năm tới, đồng thời có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Hội VINAFOSA TS. Lê Văn GiangChủ tịch Hội VINAFOSA TS. Lê Văn Giang phát biểu.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội VINAFOSA, TS. Lê Văn Giang nhấn mạnh: "Đối với công tác tổ chức thực hiện, hai bên định kỳ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị cho hội viên hai bên thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng cố ý hoặc vô ý vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và công tác phòng chống hàng giả, trong đó có thực phẩm".

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, từ đó nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm tạo ra thị trường thực phẩm ngày càng an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, khẳng định thương hiệu thực phẩm Việt;

Phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lĩnh vực thực phẩm;

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống hàng thực phẩm giả một cách hiệu quả; phát hiện sớm, nhanh chóng, chính xác vi phạm;

Phối hợp đẩy mạnh hoạt động giáo dục, truyền thông trong việc đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực thực phẩm,góp phần bảo vệ thương hiệu thực phẩm Việt;

Hằng năm họp tổng kết có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị có hoạt động tích cực vào công cuộc phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả, phòng chống việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái đạt hiệu quả tốt.

Quy chế phối hợp hành động có giá trị từ ngày 23/5/2024.

Tại lễ ký kết, đại diện hai cơ quan cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ về tình hình hoạt động, thế mạnh, chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, để từ đó đưa ra những định hướng, cơ sở phối hợp hành động trong thời gian tới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết: