• KHÁT VỌNG DOANH NGHIỆP
    KHÁT VỌNG DOANH NGHIỆP
    16:28 13/07/2021
    CHƯƠNG TRÌNH TALKSHOW “ KHÁT VỌNG DOANH NGHIỆP” nhằm chia sẻ các câu chuyện kinh doanh, hành trình khởi nghiệp của Doanh Nhân trong thời kỳ hội nhập Quốc tế