Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác thực chống hàng giả CHECKVN VATAP.

13:32 30/05/2024
Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác thực chống hàng giả CHECKVN VATAP. Của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Hệ thống chính là công cụ hỗ trợ và giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và thị trường. Giúp số