Hải quan tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan

12:29 22/07/2020
Tổng cục Hải quan tiếp tục có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan ở khu vực biên giới phía Bắc.

Công chức Cục Hải quan Cao Bằng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.Công chức Cục Hải quan Cao Bằng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hàng hóa tạm nhập nhưng chưa tái xuất được và tồn đọng lượng lớn ở khu vực cửa khẩu, cảng biển.

Mặt khác, khi Chính phủ cho phép nới lỏng giãn cách xã hội và thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có việc cho phép thực hiện xuất nhập khẩu trở lại với một số cửa khẩu phụ ở biên giới Việt Nam- Trung Quốc, Tổng cục Hải quan dự báo thời gian tới sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Để thực hiện tốt yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương tạo thuận lợi để buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương và Cục Điều tra chống buôn lậu, phổ biến, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 3701/VPCP-KTTH ngày 11/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, các đơn vị cần tăng cường thu thập thông tin, nắm rõ diễn biến tình hình về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa, hoạt động tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cùng với đó, chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương…

Thực tế, từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và sau khi Thủ tướng có chỉ đạo về nới lỏng giãn cách xã hội, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã có nhiều chỉ đạo đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc trong việc chủ động nắm bắt, phân tích tình hình để phòng, chống buôn lậu hiệu quả, trong đó có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan.

Cũng về quản lý đối tượng kinh doanh này, ngày 16/7, Tổng cục Hải quan có Công văn 4747/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh hàng hóa.

Trong Công văn, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo rõ, về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa, không cho phép làm thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới sau: Nà Lạn (Cao Bằng), A-Pa-Chải (Điện Biên), Lũng Pô (Lào Cai) và các địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định mở cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Việc tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới khác thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong tháng 6, Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở trên biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại địa bàn Cao Bằng.

 Theo Báo Hải quan