BUỔI LỄ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 20 THÁNG 04 - TÔN VINH KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT 2022

16:41 21/04/2022
Ngày 20 tháng 04 năm 2022. Hiệp Hội Chống Hàng Giả và Bảo Vệ Thương Hiệu Việt Nam VATAP long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Thương Hiệu Việt Nam 20 tháng 04 Tôn Vinh Khẳng Định Giá Trị Trị Thương Hiệu Việt Nam.