Cảnh sát khu vực, công an xã với công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31

09:28 25/05/2022
Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã đã tham mưu đề xuất cấp uỷ chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, góp ph