Cảnh sát quản lý hành chính: Những người giữ vững trật tự giao thông đô thị

10:13 11/11/2020
Gần đây, các trường hợp mất trật tự công cộng có xu hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp. Nhờ có sự vào cuộc của cảnh sát quản lý hành chính, những vấn đề đó đã được giải quyết, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị.