Cao Bằng: Phối hợp các tổ chức trong giáo dục người chưa thành niên làm trái pháp luật

18:35 24/08/2022
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an xã, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có Công an”; chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn.