Chuyển động 389 ̣(ngày 5/6): Không nên tự mua bộ kit test Covid-19 trên mạng

23:08 05/06/2021
Tổng cục Quản lý Thị trường khuyến cáo: Không nên tự mua bộ kit test Covid-19 trên mạng. Cao Bằng: Phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 36 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới... Theo Thương hiệu và Công luận

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)