“ĐỘC CHIÊU” KHIẾN KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH NHẤT KHÔNG THỂ “CHỐI TỪ” KỲ LINH NHÂM DẦN 2022

10:52 03/01/2022
Vượt qua mọi giới hạn về sự sáng tạo, Kỳ Linh Nhâm Dần 2022 được chế tác hoàn toàn theo phương thức thủ công truyền thống bởi các nghệ nhân Tập đoàn Quà Quý Việt Nam hội tụ rất nhiều “độc chiêu” để chinh phục những khách hàng khó tính nhất.

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)