Giải pháp nào quản lý, giáo dục người chưa thành niên phạm pháp trong đợt dịch Covid-19?

18:39 24/08/2022
Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, đặc biệt là vấn đề sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự nói chung và công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa th

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)