Hà Giang: Giáo dục, phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật

18:50 24/08/2022
Trẻ em và người chưa thành niên là những mầm non tương lai của đất nước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thực trạng trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang có chiều hướng ngày càng gia tăng và ngày càng trẻ h

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)