Hải Quan Lạng Sơn: Đồng hành cùng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15:36 20/01/2021
Năm 2020, trước tác động của đại dịch COVD-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy vậy, với sự cố gắng, nỗ lực cao, Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn vẫn là “điểm sáng” trong công tác đồ