Khai Trương ra mắt “KHÔNG GIAN GIAO THƯƠNG CỘNG ĐỒNG EBISU”

18:08 09/12/2021
Sáng nay, ngày 09 tháng 12 năm 2021 Cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu EBISU đã có buổi khai trương ra mắt “KHÔNG GIAN GIAO THƯƠNG CỘNG ĐỒNG EBISU” đồng thời thực hiện lễ ra quân của các Thành viên EBISU với những hợp đồng xuất khẩu đầu tiên được ký kế

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)