Người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Thủ đoạn phức tạp, hậu quả nghiêm trọng

10:49 31/12/2021
Thời gian qua, tình trạng trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất phức tạp. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này không còn đơn giản mà đã có sự tính toán, chuẩn bị kỹ càng và khá tinh vi,

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)