Trẻ em và người chưa thành niên ở tỉnh biên giới vi phạm pháp luật đang gia tăng và trẻ hóa

18:38 24/08/2022
Kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế; công tác quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội thiếu chặt chẽ… đã khiến tình trạng trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật ở một số tỉnh

(nguồn: THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN)