Ngành hải quan triển khai kế hoạch hành động phòng chống tác hại của thuốc lá

09:18 30/05/2023
Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 nhằm tăng cường việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc, nghiên cứu, học tập không khói thuốc.
 Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: internetTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu (Ảnh Internet)

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 của đơn vị để triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn đơn vị; đồng thời, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch; kịp thời đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục phổ biến quán triệt và nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính, tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; phổ biến quy định về xử phạt các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các điểm cấm hút thuốc lá và các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; nghiêm cấm quảng cáo, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức.

Hằng năm, các đơn vị chủ động tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù công việc nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31/5) và Ngày Thế giới không thuốc lá (ngày 31/5), bám sát với chủ đề từng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng đơn vị và ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của các đơn vị chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công... tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; các tổn thất về sức khỏe, kinh tế, môi trường do sử dụng thuốc lá; trách nhiệm của người hút thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc lá; hút thuốc lá thụ động và quyền của người không hút thuốc lá; lợi ích của việc duy trì môi trường không khói thuốc; cách thiết lập môi trường làm việc, nghiên cứu và học tập không khói thuốc một cách hiệu quả.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, như: Tuyên truyền trên bảng tin điện tử, trang thông tin điện tử...; thực hiện treo, dán biển “Cấm hút thuốc” tại đơn vị; tổ chức, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại các vị trí dễ thấy, nơi đông người thường xuyên qua lại; in và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan chú trọng việc tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Tổng cục, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc, thực hiện môi trường không khói thuốc.

Các đơn vị giao tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công và bộ phận y tế (nếu có) thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; lập danh sách CBCC, viên chức và người lao động tại đơn vị hiện còn sử dụng thuốc lá; tuyên truyền, vận động giảm hút thuốc lá và phổ biến phương pháp cai nghiện thuốc lá; tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng, nơi đông người; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi, địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định.

Để công tác phòng chống tác hại thuốc lá được triển khai thiết thực, hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thuộc đơn vị.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

Các đơn vị thuộc và trực thuộc, lực lượng kiểm soát phòng chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu, hai bên cánh gà, khu vực địa bàn kiểm soát hải quan;

Tổ chức lực lượng, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá nghiêm trọng, kéo dài.

Hải Minh